Ispiši ovu stranicu
Vrati na kategoriju Članci

Molitva prije, za vrijeme i nakon sportskog natjecanja

Neki kažu da nema smisla moliti se Bogu jer imaju osjećaj da govore u prazno i da njihove riječi odlaze u vjetar.

U Božjem je karakteru da čuje svaku molitvu i odgovara na nju u skladu sa svojom voljom, koja je vođena ljubavlju prema nama, svojom neograničenom mudrošću i svetošću.

Ono što slijedi je istina – praktična i pomalo izazovna.

Molitve Božjeg naroda, sportaša kršćana, trebaju hvaliti i veličati svetost Božjeg imena, da dođe Njegovo kraljevstvo i Njegova vladavina na Zemlji.

Poznato je da se ljudi mole mnogim različitim bogovima: Alahu, Budi, Krišni, Mariji, Franji, mnogim drugim osobama, anđelima, gospama, kipovima, slikama i raznim “svecima” za koje smatraju da čuju i uslišavaju molitve, smatraju ih svojim bogom, zaštitnicima i posrednicima. 

Neki me pitaju zašto je to tako ako u Bibliji piše drugačije? Prema biblijskom nauku, od takvih molitvi nema odgovora niti pomoći. Molitva nije proces kao da idete u posjet predsjedniku neke države, pa da se prvo trebate najaviti, proći nekoliko sigurnosnih provjera da bi došli do osobnog kontakta sa predsjednikom. U slučaju molitve imamo direktan pristup prijestolu milosti po Isusu Kristu uz savjetnika Duha Svetoga.  Ako se zoveš Kristovim učenikom onda dozvoli Kristu da te uči kome se moliti. U Bibliji je precizno rečeno kome se jedino trebamo moliti i tko će se jedini zauzeti za nas. Molitva je čin kojim štujemo Boga i zato se trebamo moliti samo njemu, svome Stvoritelju. Jedini posrednik između Boga i ljudi je Isus Krist: “Reče mu Isus: ‘Ja sam put, istina i život: nitko ne dolazi k Ocu, osim po meni’“ (Ivan 14,6); “Jer, jedan je Bog, i jedan je posrednik između Boga i ljudi: čovjek Krist Isus“ (1. Timoteju 2,5) zato i molimo u Isusovo ime (Ivan 16,23-24). Molitve Mariji i svecima objašnjavaju se jedino crkvenim dogmama, ali to se ne može opravdati biblijski, što znači da su dogmatske konstrukcije Crkve o takvoj molitvi lažne. Također, u Bibliji ne piše da je “Marija milosti puna”, nego “milošću obdarena”, što je velika razlika pa je vjerojatno riječ o izmjeni biblijskog teksta kako bi se Mariji upućivale molitve za posredništvo. Nevjerojatno dokle čovjek ide u svome filozofiranju (“I uđe k njoj anđeo i reče: ’Zdravo, milošću obdarena, Gospodin s tobom: blagoslovljena si ti među ženama’”, Luka 1,21). Žalosno je i opasno krivim prijevodima biblijskog teksta prilagođavati Bibliju crkvenim, ljudskim naučavanjima. Svatko ovo može vrlo lako provjeriti, samo treba uložiti malo volje kako bi se ispitalo što je istina. Bog poziva sve ljude da se jedino Njemu mole jer nema drugog resursa, druge pomoći, drugog utočišta, već je Bog jedini koji uslišava molitvu (“O, ti koji čuješ molitvu, k tebi će doći svako tijelo“, Psalam 65,2). Niti jedno drugo biće ne može zadovoljiti čovjekove stvarne potrebe, njih može zadovoljiti samo Bog, i to kroz molitvu. Bog ne sluša i ne prihvaća sve molitve. Primjerice, nije slušao molitve Izraelaca kad su uporno činili zlo, grijeh. Bog ne odgovara na molitve ako netko nema osobni odnos s njim... Ipak, čak i “veliki“ grešnici, ako se pokaju za svoje grijehe, mogu biti sigurni da će ih Bog saslušati i odgovoriti na njihove molitve.

“Tražite GOSPODINA dok ga se može naći, zazivajte ga dok je blizu“, (Izaija 55,6).

“Jer oči Gospodinove su nad pravednima i uši su njegove priklonjene njihovim molitvama; ali lice Gospodinovo je protiv onih koji čine zlo“, (1. Petrova 3,12). 

Isus nam je dao primjer molitve “Oče naš“, o kojoj čitamo u Matejevu evanđelju 6,9-13.

Isus je u molitvi “Oče naš” jasno rekao da oni koji žele štovati Boga na ispravan način, svoje molitve trebaju uputiti Bogu, a ne nekome drugome.

U molitvi se možete moliti za sve što je u skladu s Božjom voljom koja je zapisana u Bibliji.

U 1. Ivanovoj 5,14 -15 piše: “I ovo je pouzdanje koje imamo u njega: da nas on, ako što molimo po njegovoj volji, uslišava. A ako znamo da nas on uslišava, što god zaiskali, znamo da imamo ono što smo od njega iskali.“

Možda neki sportaši koriste i recitiraju molitvu Oče naš, ali ne smijemo zaboraviti da je to prije svega primjer KAKO trebamo moliti.

 “Ali, kada se molite, ne ponavljajte isprazno kao što to čine pogani: jer misle da će zbog mnoštva riječi biti uslišani. Ne budite poput njih; jer zna Otac vaš što vam treba prije negoli ga zaištete.“ (Matej 6,7-8)

Svjedoci smo nepoštovanja i uzaludnog, neprimjerenog služenja molitvom i Božjim imenom.

Neki sportaši i treneri koriste izjave poput: “Sve je u Božjim rukama”, “Ako Bog dade”, “Hvala Bogu” i sl., ali ako su te izjave bez osobnog odnosa s Bogom, nastaje veliki problem.

 “Ne uzimaj uzalud ime GOSPODINA, Boga svojega: jer GOSPODIN neće smatrati nedužnim onoga tko uzima njegovo ime uzalud“, Izlazak 20,7

Ova zapovijed zabranjuje svako nedolično i neprimjereno služenje Božjim imenom.

Božje ime je sveto i iznad svakog drugog imena te ga trebamo primjenjivati i izgovarati s iskrenom ljubavi i poštovanjem prema Njemu!

 “Stoga ga je Bog i preuzvisio i darovao mu ime koje je iznad svakoga imena: da se Isusovu imenu prigne svako koljeno nebeskih, zemaljskih i podzemaljskih bića; i da svaki jezik prizna da Isus Krist jest Gospodin, na slavu Boga Oca“, Filipljanima 2,9-11

Kršćanska bi molitva trebala izražavati našu potpunu ovisnost o Bogu te, najvažnije – oproštenje koje nalazimo u Evanđelju.

Molitve sportaša koje se upućuju Bogu ne bi trebale biti drugačije!

Razmišljajući o tome kako bismo se trebali moliti, imajmo na umu Isusove riječi:

“Oče naš, koji jesi na nebu, sveti se ime tvoje.
Neka dođe kraljevstvo tvoje. Neka bude volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I oprosti nam duge naše, kao što mi opraštamo dužnicima svojim.
I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla: jer tvoje je kraljevstvo, i sila, i slava, zauvijek. Amen.“

  1. Solunjanima 5, 17-18 govori da je dio hodanja s Bogom, odnosa s Isusom, moliti bez prestanka i u svemu zahvaljivati jer je to za nas Božja volja u Kristu Isusu.

To ne znači da cijeli svoj dan provodimo sklopljenih ili podignutih ruku, izgovarajući jednoobrazne, formalne molitve, nego da je čitav naš život, naša svakodnevica, proveden u Božjoj nazočnosti s molitvenim stavom srca (razmišljanja). Čitav je kršćanski život vezan uz odnos s Bogom, i to sigurno uključuje molitvene trenutke prije, za vrijeme i nakon natjecanja.

Predložene molitve mogu vam biti ideje vodilje za vlastiti molitveni život i potaknuti vas na iskreno djelovanje.

  • MOLITVE ZA PRIPREMU: PRIJE NATJECANJA

Ritam pripreme, kako psihološki tako i duhovno, važan je segment uspjeha za sportaše. Činjenje istih ili sličnih stvari, razmišljanje prije natjecanja, može pomoći smirivanju uma i usredotočiti ga na zadatak koji dolazi ili koji je u tijeku.

Sjetite se samo da nećete nešto osvojiti ili izgubiti zbog svojih sretnih čarapa ili nekih tzv. sretnih molitava. To je praznovjerje i glupost, ali smo svjedoci da ima i takvih primjera.

Uključivanje molitve u pripremu nije zahtjevno ni teško. Često postoji prilika i za grupnu molitvu među kršćanima iz vašeg tima, ali usredotočimo se ovdje na osobni molitveni život.

Prije natjecanja dobro je pripremiti riječi koje želite imati u glavi.

Doslovno, pripremate se hodati s Bogom usred visokih zahtjeva natjecanja, brzog i promjenjivog okruženja.

U svjetlu toga, razmotrite nekoliko primjera molitve:

“Bože, pomozi mi da danas Tebi iskažem čast kroz sve što radim i govorim na ovom sportskom terenu (igralištu, bazenu itd.). Neka moja ljubav i štovanje Tebe nadjačaju sve stvari, razmišljanja u mom srcu koja nisu po Tvojoj volji, bilo da pobjeđujem/o, gubim/o ili da bude neriješeno.“

“Molim te, Bože, da se moja vještina, želja, ambicija u potpunosti izraze u današnjem natjecanju. Neka moj um bude jasan i usredotočen kako bih mogao/la sve učiniti najbolje što mogu".

“Gospode, neka sva slava danas bude Tvoja i samo Tvoja i ono što postignem (pobijedim, izgubim…) neka u poniznosti Tebi daje svaku čast, hvalu/zahvalnost!“

“Bože, tvoja Riječ kaže da sve što činimo, da činimo svim srcem, kao Tebi. Dopusti mi da se danas natječem u tom svjetlu kao Kristov sluga.“

“Oče, podsjeti me da sam tvojom milošću potpuno prihvaćen/a u Isusu Kristu kao sin/kći. Što god da se danas dogodilo, to se ne mijenja i ja ću biti na terenu Tvoje dijete i predstavljat ću Tebe. Neka me to oslobodi tjeskobe i straha od neuspjeha, da te dostojno predstavljam.“

“Gospodine, pomozi mi da se danas ne zamjeram trenerima, dužnosnicima ili drugim natjecateljima. Bez obzira na to što rade, bez obzira na to koliko bili zli, molim te, pomozi mi da oprostim“.

“Neka mi se danas, na natjecanju, ako doživim povredu, nepravdu… ne stvori korijen gorčine i otruje moju dušu, već da brzo i radosnog srca mogu oprostiti.“

“Gospodine, molim te, vodi me da danas/sada mogu dati sve od sebe, u onome što si mi Ti dao kao talent, da ga koristim u punom potencijalu Tebi na slavu i da u tome imam radost.“

"Gospodine pouzdajem se u Tvoju riječ, rekao si tko moli da prima; tko traži da nalazi i da se otvara onome koji kuca. Želim Te moliti za..., pouzdajem se u Tvoju providnost." 

  • MOLITVE ZA NATJECANJE: TIJEKOM NATJECANJA

Postoji velika biblijska istina koje trebate biti svjesni, koju trebate znati!

Kad zakoračite na igralište, stazu…, Bog je s vama!

Postoji mnogo biblijskih tekstova koji govore o tome da je Bog naša pomoć u vrijeme nevolje (“Bog je naše utočište i snaga, pomoćnik nadasve prisutan u nevolji”, Psalam 46, 1), naša snaga i naš štit (“GOSPODIN je snaga moja i moj štit; u njega se pouzdalo srce moje, i pomogao mi je: stoga se silno raduje srce moje i pjesmom ću ga svojom slaviti”, Psalam 28,7), tješitelj (“Tješite, tješite narod moj, govori vaš Bog”, Izaija 40, 1; “Blagoslovljeni su oni koji tuguju: jer će biti utješeni”, Matej 5, 4; “Jer, što god je nekoć napisano, napisano je nama za pouku, da po strpljivosti i utjesi Pisama imamo nadu”, Rimljanima 15,4; “A sâm naš Gospodin Isus Krist, i Bog, to jest Otac naš, koji nas je uzljubio i po milosti nam dao trajno ohrabrenje i dobru nadu, neka utješi vaša srca i učvrsti vas u svakoj dobroj riječi i djelu”, 2. Solunjanima 2,16-17), onaj koji nam priprema ruku za bitku (Psalam 144) i onaj koji nas nikada neće napustiti niti nas ostaviti (“Neka vaše življenje bude bez pohlepe; i budite zadovoljni onime što imate, jer je on rekao: ‘Nikada te neću napustiti niti te ostaviti. Tako da s pouzdanjem možemo reći: Gospodin mi je pomoćnik, i neću se bojati što bi mi mogao učiniti čovjek’“, Hebrejima 13, 5-6).

Kao što Bog ide s nama, tako treba ići i sportaš s Bogom na sportski teren.

  • Načelo pauze

Usmjerite, obnovite svoj um, razmišljajte tijekom stanki natjecanja.

U svakom sportu postoje određeni prekidi, pauze, odmori, poluvrijeme i sl. U tim pauzama najčešće sportaši primaju neke upute od svojih trenera.

No stanke sadrže i trenutke u kojima kršćanski sportaš može razgovarati s Kraljem.

Razmislite kako ćete primijeniti načelo pauze u jedinstvenim okolnostima sporta kojim se bavite. Sigurno ga možete primijeniti u svim sportovima, samo uključite volju, vjeru.

Neke ideje za usmjeravanje razmišljanja. Vjerujem da je sposobnost promišljanja veliki blagoslov. Ako možete ispravno razmišljati (velika borba) o nekoj situaciji, lakše ćete se s njom nositi.

“Gospodine, pomozi mi da mogu kvalitetno raditi, bez obzira na trenutnu frustraciju”

“Bože, pomozi mi da se opustim i isključim sve smetnje (ometenost da se usredotočim na nešto u danom trenutku, nepažnju).“

“Gospodine, pomozi mi da se smirim, molim te, daj mi mudrosti za kvalitetne i brze odluke.“

“Gospodine, molim te, daj mi više snage i izdržljivosti nego što mislim da je imam“.

“Bože, pomozi mi da podignem svoj intenzitet.“

“Gospodine, molim te da ostanem pozitivan, energičan i hrabar.“

“Gospodine, oprosti mi za taj bezobrazni potez zbog kojeg sam dobio ‘sudačku kaznu’ kada sam u jednom trenutku izgubio kontrolu.“

“Gospodine, ojačaj, uvećaj moju vjeru u Tebe i Tvoja obećanja za mene, koja čitam u Bibliji.“

“Zahvaljujem Ti, Gospodine, što me vodiš, čuvaš, znam da me Ti ljubiš“

“Zahvaljujem Ti, Gospodine, što činiš da mi sve ide na dobro jer Te iskreno ljubim.“

“Molim te, pomozi mi da budem duhovno budan, da me ne nadmudri Sotona, znam da on nikada ne odustaje. Znam da se ne borim protiv krvi i tijela – "Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv vrhovništava, protiv vlasti, protiv vladarâ tame ovoga svijeta, protiv duhovne zloće u visinama." (Efežanima 6,12)

"Molim te, Gospodine, da se ustrajno mogu moliti, odvojiti vrijeme i biti nasamo s Tobom."

Moli za ljude oko sebe!

Često tijekom natjecanja možemo zaboraviti da je Bog na djelu u životima mnogih ljudi. Tijekom pauza, možete se moliti za prijatelja koji se natječe ili nekoga čiji bijes sprečava tim u ostvarenju odlične igre.

Što ako bismo se mogli odmaknuti od sebičnih molitvi tijekom natjecanja, molitvi za isključivo vlastite potrebe, i naučiti voljeti Boga razmišljajući o drugim ljudima tijekom natjecanja?

To bi bilo radikalno, ali također, usmjerilo bi naše srce da se usred natjecanja ispravno klanjamo.

  • MOLITVE NAKON NATJECANJA

Jednom kada se sve smiri, pravo je vrijeme za zahvalnost.

  1. Solunjanima 5,18 govori nam da u svemu zahvaljujemo.

Kao Isusovu sljedbeniku, stav zahvalnosti je pravi ritam “srca“ nakon natjecanja.

Razvijte životnu naviku zahvaljivanja Bogu za sve što dopušta, za sve što čini na vašem životnom putu. To uključuje pobjede i poraze. Zahvalnost uključuje razdoblje uspješnosti, kao i razdoblje poraza.

Zahvaliti možete Bogu za barem jedan konkretan blagoslov koji se dogodio na natjecanju. Ako se možete sjetiti više njih, zahvalite za sve.

Zahvalite Bogu za barem jednu tešku stvar tijekom natjecanja koja vam se doista nije svidjela i koja vam je bila teška. Zahvalite Bogu da su i te stvari bile za vaš rast i dobro.

Ispričajte se službenicima, trenerima, suigračima ili natjecateljima ako ste izgubili samokontrolu u igri. Kršćanski sportaši nisu savršeni, ali vježbajte pokajanje, tražite oprost i oprostite drugima.

Ako ste dobro postupili, dajte slavu Isusu. Ako ste nešto loše učinili, predajte u molitvi svoju bol Njemu. Klicanje Bogu ili jadikovanje u tim trenucima važna je molitva. Biti razočaran i povrijeđen zbog gubitka nije bezbožno. Bog to razumije i želi nas podići, utješiti, poučiti nas kako da ispravno razmišljamo o pobjedi, ali i o porazu.

Kako shvaćamo i procesuiramo stvari nakon natjecanja,  važno je radi oporavka, motivacije i daljnjeg kvalitetnoga djelovanja.

Ne želimo zakoračiti u razmišljanje koje okrivljuje Boga za poraze i samo ga hvaliti za pobjede.

Nemojte od pobjede stvarati idola jer, kad se bilo koji idol sruši, pa tako i sportski rezultat, dolazi duboko razočaranje. Suvereni Gospodin je velik i svet, i sigurno razumije vaše razočaranje, dođite k njemu u molitvi. Uvijek se podsjetite da je Bog dobar otac koji voli svoju djecu i oblikuje vas u osobu koja odražava njegov karakter.

Biti vrhunski sportaš velik je pothvat. Prisutna je težnja i na terenu i izvan njega.

Za kršćanskog je sportaša važno predanje i oslanjanje na vodstvo Svetoga Duha usred svih životnih događanja.

Nitko se nema razloga hvaliti samim sobom.

Treba biti jedino hvaljen Bog jer je on učinio, On je učinio kroz sportaša kršćanina.

“Tko se hvali, u Gospodinu neka se hvali” (1. Korinćanima 1,31).

“Ovako govori GOSPODIN: ‘Neka se mudrac ne hvali svojom mudrošću, ni moćnik neka se ne hvali svojom moći, bogataš neka se ne hvali svojim bogatstvom; nego, neka se onaj koji se hvali, hvali time što shvaća i poznaje mene, da sam ja GOSPODIN, koji iskazujem dobrostivost, sud i pravednost na zemlji; jer u tome ja uživam’, govori GOSPODIN“ (Jeremija 9,23-24).

Želim vas ohrabriti na temelju Božje riječi da je Bog velik i iznad svakog drugog boga, sve kontrolira i ništa se ne događa bez njegova znanja i odobrenja. Stoga, budite revni, vjerno držite Božju riječ, jedino se klanjajte Gospodinu i Njemu jedinome služite (Luka 4,8), da primite prije svega izobilje (ljubavi, radosti, mira...) duhovnih blagoslova koji prvenstveno proizlaze iz kontinuiranog učenja Biblije, prakticiranja i sazrijevanja, kao i padanja, oporavljanja, prilagođavanja, ustrajavanja i nadvladavanja. Jako je važno da ustrajete u duhovnoj borbi sa svijetom, tijelom, Sotonom i njegovim demonima, stoga uzmite SVU Božju bojnu opremu jer polovična oprema ne može vam puno pomoći!

 “Stoga, navucite na sebe SVU bojnu opremu Božju da se možete oduprijeti u zli dan i, kada sve obavite, stajati. Stojte bokova opasanima istinom, i s oklopom pravednosti na sebi, i nogu obuvenih u spremnost za evanđelje mira.
Iznad svega, prihvatite štit vjere, kojim ćete moći ugasiti sve goruće strijele zloga.
I uzmite kacigu spasenja i mač Duha, to jest riječ Božju“ (Efežanima 6,13-17).

Molim za tebe, dragi sportašu, da budeš s Njime u bliskom odnosu prije, za vrijeme i nakon što izađeš sa sportskog terena, da se u svemu može hvaliti Krist!

Koristimo kolačiće

Kolačiće (eng. cookies) koristimo kako bismo Vam pružili što bolje korisničko iskustvo, prikaz sustava navigacije, funkcionalnosti upravljanja košaricom i sl...
Također koristimo i Google Analytics koji sam kao i mnoge druge stranice također koriste kolačiće.

Nastavkom korištenja stranica slažete se da možemo postavljati ove vrste kolačića na vašem uređaju/računalu.

U redu Izbriši kolačiće